IUL - Chìa khóa cho tương lai tài chính của bạn

IUL hiện đang là một trong những chương trình bảo hiểm nhân thọ tốt nhất hiện nay. Với những chính sách có lợi trong chương trình, khách hàng có thể được đảm bảo có 1 cuộc sống an toàn và nghĩ hưu nhàn hạ với chương trình sức khỏe lâu dài với thu nhập hưu trí đều đặn hàng tháng cùng giúp giải quyết được các gánh nặng tài chính, bệnh tật và những rủi ro có thể gặp phải ở tuổi già.

Em bé triệu phú

Là chương trình IUL do cha mẹ mua cho con ngay từ khi còn nhỏ để được những quyền lợi tốt nhất khi lớn lên. Đây cũng đồng thời là 1 chương trình tiết kiệm cho chính những người làm cha mẹ vì họ có thể rút phần tiền lời từ chương trình của con mình với tư cách người sở hữu.

Kid IUL